Gregorian

1. Brothers In Arms
2. Scarborough Fair
3. Tears In Heaven
4. Nothing Else Matters
5. Wish You Were Here
6. Moment Of Peace
7. Hurt
8. Close My Eyes Forever
9. The Raven
10. Angels
11. Bridge Over Troubled Water
12. The Forest
13. Sacrifice
14. Fields Of Gold
15. Only You
16. Be
17. Heroes
18. Hymn

Bonusy:
"Making Of..." Impressions
"Live In Byblos" Impressions
Photo Gallery
Przedsiŕbiorstwo Polskie pracownie Konserwacji zabytkˇw zajmuje siŕ konserwacj▒ zabytkˇw


Niniejsza strona jest stron▒ fanowsk▒, prowadzon▒ przez fanˇw zespo│ˇw Gregorian oraz Mistic, niepowi▒zan▒ z ┐adn▒ wytwˇrni▒ p│ytow▒